Start
Aktuellt
Att bo hos oss
Tvättstuga
Sopor
Vind & Källare
Parkering
Styrelse
Historik
Fotogalleri
Länkar

Att bo hos oss

  Felanmälan, hissen: Hissen AB tel. 618 12 00
  Fastighetsskötare: MFS Fastighetsservice tel. 645 17 00
  Ekonomisk förvaltare: Storholmen Förvaltning tel. 0771-786 746
  Fastighetsförsäkring: Brandkontoret Skadedjur: Anticimex
     
bullet

För dig som bor i hyresrätt

bulletFör dig som bor i
bostadsrätt
 
bulletBRF Koffertens
stadgar (pdf)
 


Viktig information till dig som bor hos oss:

Förändringar / Ombyggnationer
På förekommen anledning vill vi påminna alla boende om att vissa förändringar och större ombyggnationer alltid måste godkännas av styrelsen innan arbetet får påbörjas.

Alla tänkta förändringar som involverar upptag i väggar, igensättning av öppningar i väggar, kaklade väggar och golv, våtskikt, fönster och balkonger, m.m. är att se som större ombyggnationer.

Om du är tveksam, kontakta oss gärna, hellre en eller flera gånger för mycket! Har du underlåtit att höra med styrelsen, så kan det bli mycket kostsamt – det kan bli vitesföreläggande och ännu allvarligare – det kan äventyra fastighetens hållfasthet.

Paraboler får ej sättas upp!

Angående paraboler så har styrelsen tidigare fattat beslut i frågan; ” … att inga paraboler skall finnas på fastigheten.” (Styrelseprotokoll nr 8/2005, § 7, 2005-09-07).

Vidare får inga andra typer av antenner eller fasta installationer göras som förändrar fasadens utseende.

UPP

Start | Aktuellt | Att bo hos oss | Tvättstuga | Sopor | Vind & Källare | Parkering | Styrelse | Historik | Fotogalleri | Länkar
Webbplatsen uppdaterades tisdag 15 april 2014
(c) JG Production