Information speciellt för dig som är BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE

Välkommen!
Lägenheten som du bor i är en bostadsrättslägenhet och vi önskar Dig välkommen som boende i Bostadsrättsföreningen Kofferten.

Sedan föreningens bildande och övertagande av fastigheten i september 2004 har styrelsens arbete fokuserats på fastighetens skötsel och de boendes trivsel. Som bekant innebär medlemskap i en bostadsrättsförening både rättigheter och skyldigheter och dessa finns beskrivna i föreningens stadgar som bifogas med en uppmaning om studium.

Bostadsrätt är en boendeform som innebär en rätt att nyttja en bostadslägenhet eller en lokal för obegränsad tid. Bostadsrättsinnehavaren äger inte fastigheten, men däremot en andel i bostadsrättsföreningen som i sin tur äger fastigheten

Bostadsrättsföreningen ansvarar för förvaltning och skötsel av huset. Föreningen lägger vanligtvis ut den tyngre förvaltningen på entreprenad.  På gemensamma städdagar hjälps föreningens medlemmar åt att hålla rent och snyggt och göra enklare underhåll.

Då föreningen kallar till föreningsstämma är endast föreningens medlemmar inbjudna. Samtliga boende är förstås välkomna till våra städdagar eller andra gemensamma träffar.

Som framgår av stadgarna krävs tillstånd för att göra vissa förändringar i lägenheterna.

Styrelsen BRF Kofferten

TILLBAKA