Start
Aktuellt
Att bo hos oss
Tvättstuga
Sopor
Vind & Källare
Parkering
Styrelse
Historik
Fotogalleri
Länkar

Sopor

Hushållssopor
Vi har sopkärlsskåp som står vid husgaveln.
De har lås för att inte obehöriga ska slänga sina sopor där.
Dessa sopkärl är endast avsedda för hushållsavfall och här ska du alltså inte slänga farligt avfall, elavfall, grovavfall, förpackningar eller tidningar.

Förpackningar och tidningar

Närmaste återvinningsstation ligger i korsningen Bokbindarvägen/Bäckvägen (där Sparbanksvägen övergår i Bäckvägen), cirka 350 meter till fots från vårt hus. Där kan du lämna tidningar, glas, plast, metall, kartong och småbatterier.


Farligt avfall
Farligt avfall som t.ex. glödlampor, lågenergilampor, färgrester, kemikalier, sprayburkar och elskrot (inte större än en mikrovågsugn) kan lämnas till den mobila miljöstationen som kommer till torget under 4 tisdagskvällar per år. För 2015 gäller datumen 24/2, 5/5, 25/8 och 27/10. På dessa datum stannar den mobila miljöstationen här kl 20:00-20:45. Vill du få en sms-påminnelse så skicka ett sms med texten ”mobila vsöderort” (utan citationstecken) till 71501. Mer information finns att läsa på denna länk. Vill du inte vänta på nästa besök finns flera miljöstationer att vända sig till, listor och kartor finns på Stockholms stads hemsida.

Grovsopor
I samband med våra städdagar (en gång på våren och en på hösten) brukar vi beställa en container där du kan slänga brännbara grovsopor. Elskrot såsom lampor, brödrostar eller dylikt (allt med sladd), kemiavfall, målarfärg, bildäck med mera, får du inte slänga i containern. är du osäker på vad du får slänga, fråga någon i styrelsen.

Matavfall (kompost)
I vår förening har vi för närvarande inget system för att källsortera matavfall. Stockholms stad arbetar på en gemensam lösning där där alla boende i Stockholm kommer att kunna slänga matavfall och annan kompost i särskilda, gröna soppåsar. Soppåsarna slängs sedan bland övriga sopor i den vanliga soptunnan och sorteras ut med hjälp av en optisk läsare vid en omlastningsstation. Detta kan bli verklighet redan nästa år.

Återvinningscentraler
återvinningscentralerna kan du som privatperson kostnadsfritt lämna bl.a. grovavfall, elavfall och farligt avfall. återvinningscentraler hittar du bl.a. i Sätra och Östberga.

Tänk på!
Det är absolut förbjudet, ur brandsäkerhetssynpunkt och trivsel, att ställa skräp i källare, utanför källarförråd eller uppe på vinden. Sådant måste du förvara tills vi har vår städdag eller själv forsla bort till återvinningscentralen.

Mer information om sophantering han du hitta på Stockholms stads hemsida.

 

Start | Aktuellt | Att bo hos oss | Tvättstuga | Sopor | Vind & Källare | Parkering | Styrelse | Historik | Fotogalleri | Länkar
Webbplatsen uppdaterades söndag 18 januari 2015
(c) JG Production